• Jeśli dotychczasowa wizja siebie i świata, wciąż prowadzi Cię do trudnych doświadczeń.
  • Jeśli nieustannie szukasz odpowiedzi na pytania – Dlaczego to się znów dzieje?
  • Jeśli ciągle jesteś w roli ofiary albo wybawcy.
  • Zamiast tkwić w rozgoryczeniu,
  • poczuciu bezsilności i niemocy

Zagraj w SATORI!

Jedną z metod, jaką mogę Ci zaproponować jest Gra Terapeutyczna SATORI Radykalne Wybaczanie. To wspaniała forma odkrywania ograniczających przekonań, powtarzających się wzorców oraz uwalniania związanych z nim emocjonalnych blokad.

Grając uruchamiasz stopniowo i naturalnie uzdrawiający proces całkowitego wybaczania. Krok po kroku wybaczasz bliskim osobom z kręgu rodziny, znajomym, a także sobie. Możesz uzdrowić również swoje relacje zawodowe.

Gra jest okazją, by dokonać wewnętrznej przemiany i dostrzec nowe szanse. Pobudza duchowo w subtelny i niezwykły sposób. Proponuję ją każdemu, kto chciałby przejść przez trudny, ale uzdrawiający, proces uwolnienia bliższych i dalszych relacji od gniewu, urazy, żalu oraz emocjonalnego bagażu.

SATORI to gra planszowa, stwarzająca okazję do wspólnego poszukiwania mądrości i wewnętrznego spokoju.

To niezwykle skuteczna, choć niekonwencjonalna metoda osiągnięcia duchowej wolności i radości. Poprzez wybaczenie innym, a także samej sobie uwolnisz się od przeszłych wydarzeń i emocjonalnych obciążeń. Poczucie akceptacji, pojawiające się momenty jasności, zrozumienia oraz oczyszczający śmiech rozbroją wszystkie przeszkody na drodze do całkowitego zrozumienia i wybaczenia.

Jesteś we właściwym miejscu, by dokonać zmiany!

Czas: spotkania ok. 120 minut.
Spotkanie możesz zarezerwować kontaktując się ze mną telefonicznie lub via e-mail.